Podmínky pro přijetí

Pro rodinu:

 • partnerský a respektující způsob jednání v rodině,
 • souznění rodiny s principy a filosofií školky,
 • ochota rodiny zapojit se do komunitního života ve školce (společné akce, slavnosti, pomoc s přípravou akcí, zapojení se do provozu školky přípravou programu či exkurze, brigády ve školce…).

Pro dítě:

 • dovršený nebo alespoň blížící se věk 3 let (pro psychickou pohodu dítěte je věk 3 let hraniční),
 • ujde samo asi 2 km (nemáme kapacitu děti nosit),
 • samostatnost při jídle,
 • alespoň částečná samostatnost při oblékání,
 • samo si dojde na záchod nebo alespoň spolehlivě poprosí o pomoc průvodce,
 • základní komunikační schopnosti (dítě je schopné dohody, akceptuje společná pravidla, má dostatečné jazykové schopnosti),
 • zvládne odloučení od maminky.

Zápis dítěte k docházce do PŠ Výhonek

Před zápisem dítěte do PŠ (Přírodní školka) Výhonek doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem a Pedagogickou koncepcí PŠ Výhonek. Doporučujeme také navštívit PŠ Výhonek osobně a seznámit se s prostředím, zázemím a průvodci. Zápis dětí do PŠ Výhonek na další školní rok probíhá zpravidla na jaře. V případě volné kapacity průběžně po celý rok.
K prvotnímu kontaktu koordinátorky, která vás provede přijímacím procesem a domluví další podrobnosti včetně zkušebního dne, je možné využít zkrácenou přihlášku v elektronické podobě.   Případně je možné vyplnit, podepsat a zaslat emailem naskenovanou Přihlášku malého Výhonka na adresu
spolekvyhonek@gmail.com nebo ji odevzdat v papírové podobě koordinátorce PŠ Výhonek.
 
Na přijetí dítěte do PŠ Výhonek není nárok. O přijetí dětí rozhoduje provozovatel, přičemž pro přijetí je rozhodující:
 • zralost dítěte pro předškolní docházku - PŠ Výhonek přijímá děti ve věkovém rozmezí 3 až 6 let,
 • datum přijetí přihlášky,
 • kapacita PŠ Výhonek a model docházky,
 • sourozenci – mají přednost,
 • před nástupem je třeba absolvovat individuální návštěvu prostor PŠ Výhonek s koordinátorkou a jeden zkušební den ve školce (bez rodiče).
s koordinátorkou a jeden zkušební den ve školce (s rodičem nebo bez rodiče).
Na základě výše zmíněných kritérií vyhodnotí provozovatel přihlášku a do dvou týdnů od jejího doručení obdrží rodiče informaci o přijetí dítěte nebo o jeho zařazení na čekací listinu.

Kontakt

Výhonek, z.s. kpt. Rubena 381
66701 Židlochovice
spolekvyhonek@gmail.com