Jak s emocemi?

Seminář s lektorkou Hanou Čechovou.

Nový termín: pondělí 2. listopadu  (17.00–20.00)

Rozvíjení všímavosti ("mindfulness") jako životní dovednosti, která prohlubuje empatii a laskavost k sobě a k druhým lidem.

Cílem setkání je nastínit cesty, jak s pomocí všímavosti získat zdravý odstup od vlastních emocí, abychom v situacích, kdy děti překračují naše hranice, dokázali reagovat pevně a zároveň empaticky k jejich potřebám.
 

 

Kontakt

Výhonek, z.s. kpt. Rubena 381
66701 Židlochovice
spolekvyhonek@gmail.com